ban2

Udzielanie porad prawnych

Kancelaria udziela porad prawnych na umówionych spotkaniach w biurze Kancelarii lub w miejscu dogodnym dla Klienta. Ponadto za stosowną przedpłatą możliwe jest uzyskanie porady prawnej drogą mailową lub za pomocą innych środków komunikacji na odległość (np. skype).

Projekt i wykonanie: eConnect4U