Pomoc w windykacji należności

Kancelaria podejmuje działania celem odzyskania należności przez jej Klientów od nierzetelnych kontrahentów. Wskazane działania obejmują:

- tzw. „windykację miękką”, która ma za zadanie doprowadzić do przedsądowego porozumienia stron i ustalenia warunków spłaty długu, możliwych do zaakceptowania przez obie strony porozumienia. W ramach wskazanych działań wysyłane są listowne ponaglenia do zapłaty, wykonywane są telefony do dłużników, ponadto dłużnicy informowani są o możliwości umieszczenia w Krajowym Rejestrze Dłużników,

- tzw. „windykację twardą” polegając na wszczęciu i przeprowadzeniu postępowania sądowego, a następnie wyegzekwowaniu należności w postępowaniu egzekucyjnym. W tym miejscu wskazać należy, że Kancelaria ściśle współpracuje z jedną ze śląskich Kancelarii Komorniczych co znacząco zwiększa efektywność działań przeprowadzanych w ramach postępowania egzekucyjnego.

Projekt i wykonanie: eConnect4U